Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-10-02
APC Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 MAR
0,53
-15,09
2019-09-25
APC Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR
0,53
-0,94
2019-09-17
APC Zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR
0,67
0,00
2019-07-08
APC Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 8 lipca 2019 r.
0,62
0,00
2019-07-05
APC Wpisanie Emitenta do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ASI) prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
0,56
0,00
2019-06-10
APC Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 lipca 2019 r.
0,54
-14,02
2019-03-27
APC Podpisanie listu intencyjnego z Faktorama S.A.w przedmiocie utworzenia spółki joint-venture w USA
1,34
-17,91
2019-03-18
APC Podjęcie decyzji inwestycyjnej w sprawie inwestycji w spółkę, której celem będzie utworzenie w Stanach Zjednoczonych Ameryki hubu dla polskich przedsiębiorstw
1,56
0,00
2018-10-22
QRK Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 22 października 2018 r.
0,62
0,00
2018-09-25
QRK Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 października 2018 r.
0,62
0,00
2018-09-19
QRK Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych
0,62
0,00
2018-09-15
QRK Zbycie znacznego pakietu akcji
0,62
0,00
2018-09-14
QRK Nabycie znacznych pakietów akcji
0,62
0,00
2018-09-14
QRK Zakup akcji przez Prezesa Zarządu oraz przez członka Rady Nadzorczej
0,62
0,00
2018-08-10
QRK Informacja w sprawie udzielenia pełnomocnictwa - przekroczenie przez pełnomocnika progu 5 proc. ogólnej liczby głosów
0,68
-1,47
2018-08-09
QRK Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 9 sierpnia 2018 r.
0,68
0,00
2018-07-13
QRK Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 sierpnia 2018 r.
0,57
0,00
2018-07-06
QRK Informacja o umowach zawartych przez Emitenta
0,55
0,00
2018-07-05
QRK Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 5 lipca 2018 r.
0,55
0,00
2018-06-15
QRK Zakup akcji przez członka Rady Nadzorczej
0,64
+9,38
  • Poprzednia strona
  • z 3
  • Następna strona