Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-19-43-40-33
Zysk (strata) brutto-19-43-41-35
Zysk (strata) netto-19-46-40-35
Przepływy netto-1-4425-1
Przepływy netto z działalności operacyjnej-16-36270-33
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej15-8-24533
Aktywa razem2 6192 6192 6662 639
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 5802 5622 5632 496
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe2 5802 5622 5632 496
Kapitał własny3958104143
Kapitał zakładowy3 9273 9273 9273 927
Liczba akcji (tys. szt.)3 927,003 927,003 927,003 927,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,010,010,030,04
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,01-0,01-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-115-68-83-72
Zysk (strata) brutto-128-25 4417 0757 670
Zysk (strata) netto-127-22 4085 7156 000
Przepływy netto44-10-616
Przepływy netto z działalności operacyjnej153-106-7516
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-25-300
Przepływy netto z działalności finansowej-8499690
Aktywa razem2 6662 59427 96120 804
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 5632 3633 1771 734
Zobowiązania długoterminowe003 0311 671
Zobowiązania krótkoterminowe2 5632 36314663
Kapitał własny10423024 78419 070
Kapitał zakładowy3 9273 9275 0005 000
Liczba akcji (tys. szt.)3 927,003 927,005 000,005 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,030,064,963,81
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,03-5,711,141,20
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)