Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-20-16-17-22
Zysk (strata) brutto-4826 913-3 24811 004
Zysk (strata) netto-3 0268 229-3 86512 945
Przepływy netto2-17151
Przepływy netto z działalności operacyjnej2-1715-16
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej00017
Przepływy netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem27 25530 75420 80426 398
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 982591 734411
Zobowiązania długoterminowe2 89901 6710
Zobowiązania krótkoterminowe825963411
Kapitał własny24 27330 69519 07025 987
Kapitał zakładowy5 0005 0005 0005 000
Liczba akcji (tys. szt.)5 000,005 000,005 000,005 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,866,143,815,20
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,601,65-0,772,59
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów01 3201 5171 190
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-721 410-5 153213
Zysk (strata) brutto7 670-6 321-11 294-27 934
Zysk (strata) netto6 000-8 361-9 376-22 169
Przepływy netto16-193-1 301531
Przepływy netto z działalności operacyjnej16-193-444-47
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej00-857578
Przepływy netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem20 80415 96124 12634 774
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 7342 8912 6953 967
Zobowiązania długoterminowe1 6716183791 662
Zobowiązania krótkoterminowe632 2732 3162 305
Kapitał własny19 07013 07021 43130 807
Kapitał zakładowy5 0005 0005 0003 927
Liczba akcji (tys. szt.)5 000,005 000,005 000,003 927,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)3,812,614,297,84
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,20-1,67-1,88-5,64
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)