Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-10-04
BMX Końcowe rozliczenie dotacji
3,18
+10,06
2019-10-03
BMX Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach z posiadanego pakietu akcji
3,18
+0,63
2019-10-03
BMX Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
4,00
-5,00
2019-10-03
BMX Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
4,00
-5,00
2019-07-26
BMX Zawarcie umowy pożyczki z ARP S.A.
3,80
+6,32
2019-07-23
BMX Informacja o końcowym rozliczeniu dotacji
4,28
-6,54
2019-06-28
BMX Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 27 czerwca 2019 r.
4,14
-0,97
2019-06-07
BMX Zmiana porządku obrad ZWZ BioMaxima S.A. w dn. 27.06.2019
4,62
-3,90
2019-06-05
BMX Informacja o przyznanej dotacji
4,62
0,00
2019-05-31
BMX Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 27 czerwca 2019 r.
4,62
0,00
2019-02-22
BMX zbycie akcji przez Wiceprezesa Zarządu
4,82
0,00
2018-12-31
BMX zgłoszenie analizatora biochemicznego BM300 w URPL
4,22
0,00
2018-11-08
BMX BioMaxima SA zaprezentuje nowy analizator biochemiczny BM 300 na targach Medica w Dusseldorfie
3,66
+8,74
2018-10-25
BMX Informacja o rozpoczęciu testowania system Accelerate Pheno? u potencjalnego klienta, w jednym z wiodących ośrodków klinicznych w kraju
4,36
0,00
2018-10-12
BMX Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
4,26
-1,41
2018-08-23
BMX Informacja o uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie zakładu produkcyjnego oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego
4,66
-2,58
2018-08-22
BMX nabycie akcji przez Prezesa Zarządu
4,60
+1,30
2018-08-21
BMX Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
4,42
-0,45
2018-08-20
BMX umowa z Accelerate Diagnostics, Inc.
4,60
0,00
2018-06-29
BMX Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 27 czerwca 2018 r.
4,82
+0,41
  • Poprzednia strona
  • z 4
  • Następna strona