Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 1063 9563 2753 526
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-20523-276-143
Zysk (strata) brutto-2306-322-154
Zysk (strata) netto-2306-322-154
Przepływy netto-292-96562-229
Przepływy netto z działalności operacyjnej-632-355621-139
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej100-6-60-115
Przepływy netto z działalności finansowej240265025
Aktywa razem17 76617 06315 97416 093
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania5 6654 7313 6473 445
Zobowiązania długoterminowe0030
Zobowiązania krótkoterminowe5 6654 7313 6443 445
Kapitał własny12 10212 33212 32712 649
Kapitał zakładowy10 16910 16910 16910 169
Liczba akcji (tys. szt.)101 684,54101 684,54101 684,54101 684,54
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,120,120,120,12
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,000,00-0,00-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów8 08203671 659
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-687-58168-43
Zysk (strata) brutto-735-3623343
Zysk (strata) netto-735-3817434
Przepływy netto621-219206-642
Przepływy netto z działalności operacyjnej305-110102347
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-174-135-3 321-990
Przepływy netto z działalności finansowej490263 4260
Aktywa razem15 97413 17613 2511 884
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 647114151439
Zobowiązania długoterminowe3306
Zobowiązania krótkoterminowe3 644111151433
Kapitał własny12 32713 06213 0991 445
Kapitał zakładowy10 16910 16910 169850
Liczba akcji (tys. szt.)101 684,54101 684,54101 684,548 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,120,130,130,17
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,010,000,000,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)