Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów10295261151
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1-39-197504
Zysk (strata) brutto-4-42-198485
Zysk (strata) netto4-42-160447
Przepływy netto3-6317-24
Przepływy netto z działalności operacyjnej9-81-509-222
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-605250
Przepływy netto z działalności finansowej-6791198
Aktywa razem1 1491 1881 3841 416
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania8979391 093965
Zobowiązania długoterminowe3232323
Zobowiązania krótkoterminowe8659071 061963
Kapitał własny252249291451
Kapitał zakładowy10 16910 16910 16910 169
Liczba akcji (tys. szt.)101 684,54101 684,54101 684,54101 684,54
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,000,000,000,00
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,00-0,000,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 67310 23816 4198 082
Zysk (strata) z działalności operacyjnej20731046-687
Zysk (strata) brutto200-12 178-52-735
Zysk (strata) netto201-12 183-52-735
Przepływy netto-93-137-356621
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 068181-330305
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej69024424-174
Przepływy netto z działalności finansowej285-562-50490
Aktywa razem1 3843 40016 25515 974
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 0933 3103 9813 647
Zobowiązania długoterminowe321001133
Zobowiązania krótkoterminowe1 0613 2103 8683 644
Kapitał własny2919012 27412 327
Kapitał zakładowy10 16910 16910 16910 169
Liczba akcji (tys. szt.)101 684,54101 684,54101 684,54101 684,54
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,000,000,120,12
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,00-0,12-0,00-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)