Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12 38613 19512 70111 388
Zysk (strata) z działalności operacyjnej362779523446
Zysk (strata) brutto272746519398
Zysk (strata) netto271746355395
Przepływy netto850987510206
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 4213721 468551
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-114-63-190-29
Przepływy netto z działalności finansowej-457678-769-316
Aktywa razem30 54431 38730 04427 826
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 46711 58210 9858 890
Zobowiązania długoterminowe484457507594
Zobowiązania krótkoterminowe9 98311 12510 4798 296
Kapitał własny20 07619 80519 05918 936
Kapitał zakładowy600600600600
Liczba akcji (tys. szt.)12 000,0012 000,0012 000,0012 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,671,651,591,58
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,020,060,030,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów47 95151 19453 07358 593
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 085-2 329-7961 206
Zysk (strata) brutto1 783-3 981-7061 058
Zysk (strata) netto1 661-3 865-869670
Przepływy netto989-278-23-299
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 6351 5326042 487
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-466-232-482-243
Przepływy netto z działalności finansowej-2 181-1 579-145-2 543
Aktywa razem30 04432 40634 14335 370
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 98515 00812 88013 120
Zobowiązania długoterminowe507808936735
Zobowiązania krótkoterminowe10 47914 20011 94412 385
Kapitał własny19 05917 39821 26322 251
Kapitał zakładowy600600600730
Liczba akcji (tys. szt.)12 000,0012 000,0012 000,0014 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,591,451,771,52
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,14-0,32-0,070,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)