Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 0783 6063 2733 214
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1432-1 157-80
Zysk (strata) brutto-20-10-1 254-104
Zysk (strata) netto-14-19-1 121-95
Przepływy netto-30984-417-399
Przepływy netto z działalności operacyjnej6697811 977-173
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-833-385-731-206
Przepływy netto z działalności finansowej-144-312-1 663-20
Aktywa razem6 3446 5096 0944 527
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 0344 1923 7541 408
Zobowiązania długoterminowe4145265231
Zobowiązania krótkoterminowe3 6203 6663 2311 406
Kapitał własny2 3102 3172 3403 119
Kapitał zakładowy201201201200
Liczba akcji (tys. szt.)2 007,302 007,302 007,301 999,54
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,151,151,171,56
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,01-0,56-0,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

20182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów11 8277 459
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 877-2 908
Zysk (strata) brutto-2 015-3 219
Zysk (strata) netto-1 755-3 205
Przepływy netto-1 9372 340
Przepływy netto z działalności operacyjnej9941 011
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 264-569
Przepływy netto z działalności finansowej-1 6661 899
Aktywa razem6 0947 271
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 7543 751
Zobowiązania długoterminowe5231 254
Zobowiązania krótkoterminowe3 2312 497
Kapitał własny2 3403 520
Kapitał zakładowy201189
Liczba akcji (tys. szt.)2 007,301 999,54
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,171,76
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,87-1,60
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)