Trwa ładowanie...
bEiSekgl

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 5393 5113 3043 324
Zysk (strata) z działalności operacyjnej134-6201-41
Zysk (strata) brutto52-713-110-151
Zysk (strata) netto35-699-75-147
Przepływy netto-17030439461
Przepływy netto z działalności operacyjnej6469751 01552
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-404-412-601-397
Przepływy netto z działalności finansowej-412-260-376806
Aktywa razem10 06910 18610 70311 050
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 2386 3726 9977 278
Zobowiązania długoterminowe2 1152 0232 5242 904
Zobowiązania krótkoterminowe4 1234 3504 4734 374
Kapitał własny3 8313 8143 7063 772
Kapitał zakładowy216216216215
Liczba akcji (tys. szt.)2 151,792 151,792 151,792 151,79
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,781,771,721,75
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,02-0,33-0,04-0,07
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów13 37215 65211 8277 459
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 026-880-1 877-2 908
Zysk (strata) brutto-1 496-1 105-2 015-3 219
Zysk (strata) netto-1 349-997-1 755-3 205
Przepływy netto614-278-1 9372 340
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 0602 5249941 011
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 749-2 213-1 264-569
Przepływy netto z działalności finansowej304-589-1 6661 899
Aktywa razem10 18611 2266 0947 271
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 3729 5273 7543 751
Zobowiązania długoterminowe2 0233 5575231 254
Zobowiązania krótkoterminowe4 3505 9693 2312 497
Kapitał własny3 8141 6992 3403 520
Kapitał zakładowy216202201189
Liczba akcji (tys. szt.)2 151,792 007,302 007,301 999,54
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,770,851,171,76
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,63-0,50-0,87-1,60
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEiSekgT