Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q42019Q32019Q22019Q1
Przychody z tytułu odsetek2 097 5322 166 1562 116 4492 081 699
Przychody z tytułu prowizji694 952662 229661 065629 803
Wynik na działalności bankowej2 310 7412 352 6702 334 9792 210 196
Wynik na działalności operacyjnej885 5931 134 7281 012 572743 545
Zysk (strata) brutto804 311936 752887 663615 870
Zysk (strata) netto554 789625 657607 214350 687
Przepływy pieniężne netto4 510 143525 272-1 401 910-5 790 177
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 295 321426 403533 731-2 612 552
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-112 823-1 005 051-649 003-2 702 916
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-672 3551 103 920-1 286 638-474 709
Aktywa razem
Zobowiązania wobec Banku Centralnego0000
Zobowiązania wobec sektora finansowego5 031 7443 997 1943 456 3342 999 969
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego156 480 343151 026 677149 675 448147 745 854
Kapitał własny25 431 98724 937 39924 202 13425 464 252
Kapitał zakładowy1 020 8831 020 8831 020 8831 020 883
Współczynnik wypłacalności17,0716,1416,2616,47
Liczba akcji (tys. szt.)102 088,30102 088,30102 088,30102 088,30
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)249,12244,27237,07249,43
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)5,436,135,953,44
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody z tytułu odsetek8 461 8367 213 7966 529 3076 060 920
Przychody z tytułu prowizji2 648 0492 526 5722 476 2092 388 464
Wynik na działalności bankowej9 208 5868 082 2777 613 0727 465 368
Wynik na działalności operacyjnej3 776 4383 861 3773 700 7723 453 821
Zysk (strata) brutto3 244 5963 424 2843 335 2213 122 054
Zysk (strata) netto2 138 3472 363 3542 213 0542 166 847
Przepływy pieniężne netto-2 156 67211 374 310-4 176 431-838 893
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 642 90312 392 320-4 867 0931 821 132
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 469 793-5 568 523255 059-4 337 606
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 329 7824 550 513435 6031 677 581
Aktywa razem
Zobowiązania wobec Banku Centralnego0000
Zobowiązania wobec sektora finansowego5 031 7442 832 9282 783 0832 561 281
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego156 480 343149 616 658111 481 135112 522 457
Kapitał własny25 431 98725 030 51721 907 22019 780 827
Kapitał zakładowy1 020 8831 020 883993 335992 345
Współczynnik wypłacalności17,0715,9816,6915,05
Liczba akcji (tys. szt.)102 088,30102 088,3099 234,5399 234,53
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)249,12245,19220,76199,33
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)20,9523,1522,3021,84
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport