Trwa ładowanie...
bDTbxDAl

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-03-30
SPL Utworzenie rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w Grupie Santander Bank Polska S.A.
217,80
0,00
2021-03-30
SPL Utworzenie rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych w Grupie Santander Bank Polska S.A.
217,80
0,00
2021-03-26
SPL Informacja poufna – zawarcie umów sprzedaży akcji posiadanych przez Bank w AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A., zmiana partnera Banku w spółkach Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
212,20
0,00
2021-03-26
SPL Informacja poufna – zawarcie umów sprzedaży akcji posiadanych przez Bank w AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A., zmiana partnera Banku w spółkach Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
212,20
0,00
2021-03-26
SPL Opóźniona Informacja poufna – wyrażenie zgody na zawarcie umów sprzedaży akcji posiadanych przez Bank w AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. oraz zmianę partnera Banku w spółkach Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
212,20
0,00
2021-03-26
SPL Opóźniona Informacja poufna – wyrażenie zgody na zawarcie umów sprzedaży akcji posiadanych przez Bank w AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. oraz zmianę partnera Banku w spółkach Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
212,20
0,00
2021-03-22
SPL Nowa kadencja Zarządu Santander Bank Polska S.A. – korekta
208,80
0,00
2021-03-22
SPL Nowa kadencja Zarządu Santander Bank Polska S.A. – korekta
208,80
0,00
2021-03-22
SPL Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów
209,80
-0,29
2021-03-22
SPL Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów
209,80
-0,29
2021-03-22
SPL Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.
209,80
-0,29
2021-03-22
SPL Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.
209,80
-0,29
2021-03-22
SPL Nowa kadencja Zarządu Santander Bank Polska S.A.
209,80
-0,10
2021-03-22
SPL Nowa kadencja Zarządu Santander Bank Polska S.A.
209,80
+0,19
2021-03-22
SPL Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej
209,80
+1,43
2021-03-22
SPL Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej
209,80
+1,24
2021-03-18
SPL Zamiar nieubiegania się Wiceprezesa Zarządu o wybór na nową kadencję
207,00
+3,96
2021-03-18
SPL Zamiar nieubiegania się Wiceprezesa Zarządu o wybór na nową kadencję
207,00
+3,96
2021-03-17
SPL Zmiana rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku za 2020 r. oraz zmiana projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
215,00
-3,72
2021-03-17
SPL Zmiana rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku za 2020 r. oraz zmiana projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
215,00
-3,72
  • Poprzednia strona
  • z 92
  • Następna strona
bDTbxDAT