Notowania

Cambridge Chocolate Technologies SA (CAM)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów200302282327
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 734-1 275-2 629-1 778
Zysk (strata) brutto-2 299-1 247-2 733-2 024
Zysk (strata) netto-2 213-1 361-2 292-1 887
Przepływy netto-27112553-34
Przepływy netto z działalności operacyjnej-856-475-3 618-25
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej40-24-15
Przepływy netto z działalności finansowej5816003 6956
Aktywa razem14 29116 72716 87717 626
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 42412 16411 1699 774
Zobowiązania długoterminowe9 2399 9669 2205 661
Zobowiązania krótkoterminowe2 1852 1981 9494 113
Kapitał własny2 8674 5635 7087 852
Kapitał zakładowy12 08012 08012 08012 080
Liczba akcji (tys. szt.)12 080,0012 080,0012 080,0012 080,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,240,380,470,65
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,18-0,11-0,19-0,16
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 4555 0383 5091 949
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-8 958-9 818-3 284-3 866
Zysk (strata) brutto-8 837-11 898-4 378-4 106
Zysk (strata) netto-8 379-11 143-3 689-4 113
Przepływy netto3-298221406
Przepływy netto z działalności operacyjnej-5 490-14 583-5 118-4 014
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-154-3 203-5 580-508
Przepływy netto z działalności finansowej5 64717 48810 9194 928
Aktywa razem16 87719 0739 8596 224
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 1695 9839 54010 347
Zobowiązania długoterminowe9 2202 8265 9765 114
Zobowiązania krótkoterminowe1 9493 1573 5645 233
Kapitał własny5 70813 090319-4 123
Kapitał zakładowy12 08012 080100100
Liczba akcji (tys. szt.)12 080,0012 080,0012 080,0012 080,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,471,080,03-0,34
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,69-0,92-0,30-0,34
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)