Trwa ładowanie...
bEhJxbbF

Notowania

Cambridge Chocolate Technologies SA (CAM)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12414713062
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-304-796-282-233
Zysk (strata) brutto117-1 312-591-406
Zysk (strata) netto-35-2 5025-283
Przepływy netto-4-3034-24
Przepływy netto z działalności operacyjnej-4-332-167-142
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-20016
Przepływy netto z działalności finansowej0322201102
Aktywa razem7 8377 8929 8449 546
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 80213 12412 85212 853
Zobowiązania długoterminowe11 29410 85110 45310 470
Zobowiązania krótkoterminowe2 5082 2732 3992 383
Kapitał własny-5 965-5 232-3 008-3 307
Kapitał zakładowy12 08012 08012 08012 080
Liczba akcji (tys. szt.)12 080,0012 080,0012 080,0012 080,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,49-0,43-0,25-0,27
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,00-0,210,00-0,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4848451 4555 038
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 024-7 954-8 958-9 818
Zysk (strata) brutto-2 675-8 719-8 837-11 898
Zysk (strata) netto-3 166-9 212-8 379-11 143
Przepływy netto-46-1453-298
Przepływy netto z działalności operacyjnej-650-1 793-5 490-14 583
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej04-154-3 203
Przepływy netto z działalności finansowej6041 6445 64717 488
Aktywa razem7 8929 30516 87719 073
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 12411 73911 1695 983
Zobowiązania długoterminowe10 8519 9209 2202 826
Zobowiązania krótkoterminowe2 2731 8191 9493 157
Kapitał własny-5 232-2 4345 70813 090
Kapitał zakładowy12 08012 08012 08012 080
Liczba akcji (tys. szt.)12 080,0012 080,0012 080,0012 080,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,43-0,200,471,08
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,26-0,76-0,69-0,92
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEhJxbcn