Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów20 74215 90216 15216 867
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-471-742-1 686-383
Zysk (strata) brutto-619-757-1 750-189
Zysk (strata) netto-595-748-1 702-191
Przepływy netto-3 668-1977271 955
Przepływy netto z działalności operacyjnej-3 424819332 295
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-61-173182-187
Przepływy netto z działalności finansowej-183-106-388-152
Aktywa razem57 23660 90861 27262 925
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania29 61532 66432 24231 999
Zobowiązania długoterminowe8522 5262 5322 337
Zobowiązania krótkoterminowe28 76430 13929 70929 662
Kapitał własny26 36726 96327 71129 484
Kapitał zakładowy1 0871 0871 0871 087
Liczba akcji (tys. szt.)1 087,211 087,211 087,211 087,21
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)24,2524,8025,4927,12
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,55-0,69-1,56-0,18
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów62 61852 79735 62941 899
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 097-560-3 667-4 022
Zysk (strata) brutto-3 009-986-6 663-2 704
Zysk (strata) netto-2 449-1 294-7 268-2 868
Przepływy netto11 6935 787-8 4631 112
Przepływy netto z działalności operacyjnej11 8896 000-6 4571 903
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej2 539-10-215-367
Przepływy netto z działalności finansowej-2 735-204-1 791-423
Aktywa razem61 27254 48948 50765 820
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania32 24223 92818 13428 148
Zobowiązania długoterminowe2 5325836 0042 584
Zobowiązania krótkoterminowe29 70923 34512 13125 564
Kapitał własny27 71128 96030 37337 672
Kapitał zakładowy1 0871 0871 0871 087
Liczba akcji (tys. szt.)1 087,211 087,211 087,211 087,21
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)25,4926,6427,9434,65
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-2,25-1,19-6,68-2,64
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)