Trwa ładowanie...
bEajtREB

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q42020Q32020Q22020Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9 78619 11221 05922 696
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-540-809478794
Zysk (strata) brutto-597-5 497431555
Zysk (strata) netto-468-5 462400-12
Przepływy netto7 821-3 744-856-2 152
Przepływy netto z działalności operacyjnej7 715-2 192-560-1 993
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej127667-19
Przepływy netto z działalności finansowej-21-1 619-303-140
Aktywa razem38 58137 14146 89849 762
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania27 76225 77629 99233 242
Zobowiązania długoterminowe304374438484
Zobowiązania krótkoterminowe27 45725 40229 55432 758
Kapitał własny10 33310 80116 26315 863
Kapitał zakładowy1 0871 0871 0871 087
Liczba akcji (tys. szt.)1 087,211 087,211 087,211 087,21
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)9,509,9414,9614,59
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,43-5,020,37-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów72 65377 69462 61852 797
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-77-12 736-2 204-560
Zysk (strata) brutto-5 108-12 844-2 117-986
Zysk (strata) netto-5 045-13 145-1 638-1 294
Przepływy netto1 068-1 51011 6935 787
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 970-64211 8896 000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej181-1662 539-10
Przepływy netto z działalności finansowej-2 083-702-2 735-204
Aktywa razem38 58150 52962 16454 489
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania27 76234 48332 32223 928
Zobowiązania długoterminowe3046602 613583
Zobowiązania krótkoterminowe27 45733 82229 70923 345
Kapitał własny10 33315 37828 52328 960
Kapitał zakładowy1 0871 0871 0871 087
Liczba akcji (tys. szt.)1 087,211 087,211 087,211 087,21
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)9,5014,1426,2326,64
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-4,64-12,09-1,51-1,19
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEajtRFj