Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

WAŻNE:
Zarobki w Polsce rozczarowały. GUS podał dane

CSS SA (CSS) Raporty finansowe
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31
45 562 33 590 29 351 47 251
1 385 -1 478 1 780 2 188
1 417 -309 1 620 2 259
1 006 -72 1 104 1 723
3 413 4 093 -5 836 3 976
1 813 690 -4 898 8 325
-2 285 -1 462 -450 -1 104
3 885 4 865 -488 -3 245
89 051 66 211 57 576 74 531
49 944 28 117 19 087 37 547
1 635 610 50 81
48 309 27 507 19 037 37 466
37 937 36 931 37 306 35 920
5 211 5 211 5 211 5 211
3 722 3 722 3 722 3 722
10,19 9,92 10,02 9,65
0,27 -0,02 0,30 0,46
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31
155 721 161 500 132 143 111 053
8 178 -4 975 5 080 5 819
8 464 -4 972 7 005 5 865
6 418 -5 523 5 340 3 870
2 292 -1 283 1 039 321
6 701 6 103 11 482 2 788
-4 178 -8 309 -9 074 -823
-231 923 -1 370 -1 644
74 531 75 145 78 593 57 285
37 547 44 881 40 868 22 631
81 67 176 628
37 466 44 814 40 692 22 003
35 920 29 483 37 064 34 085
5 211 5 211 5 211 5 211
3 722 3 722 3 722 3 722
9,65 7,92 9,96 9,16
1,73 -1,48 1,44 1,04
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Patentus SA 1,27 +19,81 0,07
Starhedge SA 0,49 +19,51 0,00
Braster SA 1,40 +17,65 0,64
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
Próchnik SA 0,01 -50,00 0,00
PBS Finanse SA 0,35 -22,22 0,00
OT Logistics SA 7,40 -15,43 0,02