Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów18 88617 47715 67013 118
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 5473 177-2063 826
Zysk (strata) brutto2 6143 177443 826
Zysk (strata) netto2 2272 700263 143
Przepływy netto4 996-1 8814 0101 722
Przepływy netto z działalności operacyjnej6 228-1 4024 3912 000
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 124-600-81837
Przepływy netto z działalności finansowej-108121436-316
Aktywa razem42 64037 76533 72033 213
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 70910 9029 7229 259
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe13 70910 9029 7229 259
Kapitał własny28 93126 86223 99923 954
Kapitał zakładowy20 80420 80420 80420 804
Liczba akcji (tys. szt.)20 804,2120 804,2120 804,2120 804,21
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,391,291,151,15
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,110,130,000,15
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów46 82526 48028 4776 842
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 20365958-2 525
Zysk (strata) brutto5 43028551-2 381
Zysk (strata) netto4 214-103551-2 387
Przepływy netto5 197-4991 19975
Przepływy netto z działalności operacyjnej8 029-920597-2 166
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 3062326-230
Przepływy netto z działalności finansowej-1 5263985762 471
Aktywa razem33 72025 20325 84524 882
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania9 7225 4935 9676 030
Zobowiązania długoterminowe000441
Zobowiązania krótkoterminowe9 7225 4935 9675 589
Kapitał własny23 99919 71019 87818 852
Kapitał zakładowy20 80420 80420 80420 367
Liczba akcji (tys. szt.)20 804,2120 804,2120 804,2120 366,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,150,950,950,93
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,20-0,010,03-0,12
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)