Trwa ładowanie...
bEhIQxCd

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów28 37925 55324 33120 999
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 110-3 3821 3151 250
Zysk (strata) brutto5 523-3 5751 6342 047
Zysk (strata) netto5 045-4 2141 448-29
Przepływy netto-5 8135 2091 7032 872
Przepływy netto z działalności operacyjnej-6306 8432 510634
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4 287-1 634-796-1 219
Przepływy netto z działalności finansowej-8960-113 457
Aktywa razem74 38767 72263 42761 140
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania30 55628 88221 67020 793
Zobowiązania długoterminowe949400
Zobowiązania krótkoterminowe30 46228 78821 67020 793
Kapitał własny43 83138 84041 75840 347
Kapitał zakładowy20 80420 80420 80420 804
Liczba akcji (tys. szt.)20 804,2120 804,2120 804,2120 804,21
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,111,872,011,94
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,24-0,200,07-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów92 70080 11546 82526 480
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 60115 4225 20365
Zysk (strata) brutto4 85614 6555 43028
Zysk (strata) netto2 89211 9434 214-103
Przepływy netto7 9013 4085 197-499
Przepływy netto z działalności operacyjnej8 8569 7998 029-920
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4 044-5 044-1 30623
Przepływy netto z działalności finansowej3 089-1 347-1 526398
Aktywa razem67 72253 20433 72025 203
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania28 88217 2399 7225 493
Zobowiązania długoterminowe94000
Zobowiązania krótkoterminowe28 78817 2399 7225 493
Kapitał własny38 84035 96423 99919 710
Kapitał zakładowy20 80420 80420 80420 804
Liczba akcji (tys. szt.)20 804,2120 804,2120 804,2120 804,21
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,871,731,150,95
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,140,570,20-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEhIQxCL