Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 5942 4542 3841 896
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4022196121
Zysk (strata) brutto40321814115
Zysk (strata) netto257570-220143
Przepływy netto-2 1461 0951 35423
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 9631 3411 668133
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-183-246-314-110
Przepływy netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem14 71416 42211 60910 338
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 18916 15411 91110 420
Zobowiązania długoterminowe00058
Zobowiązania krótkoterminowe14 18916 15411 91110 362
Kapitał własny525268-302-82
Kapitał zakładowy1 8091 8091 8091 809
Liczba akcji (tys. szt.)18 090,0018 090,0018 090,0018 090,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,030,01-0,02-0,01
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,010,03-0,010,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów8 8748 68626 25423 462
Zysk (strata) z działalności operacyjnej204-270934692
Zysk (strata) brutto209-276947692
Zysk (strata) netto-158-234752550
Przepływy netto1 006158-4-169
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 4871 38656299
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-481-1 228-566-268
Przepływy netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem11 6099 57910 4726 657
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania11 9119 7238 3005 238
Zobowiązania długoterminowe0085
Zobowiązania krótkoterminowe11 9119 7238 2925 233
Kapitał własny-302-1442 1721 419
Kapitał zakładowy1 8091 8091 8091 809
Liczba akcji (tys. szt.)18 090,0018 090,0018 090,0018 090,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,02-0,010,120,08
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,010,040,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)