Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 6903 2403 5403 008
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 6411 1431 0731 021
Zysk (strata) brutto1 6391 1411 0711 026
Zysk (strata) netto1 435996511896
Przepływy netto-956120846-1 060
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2337552831 106
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-723-635563-2 166
Przepływy netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem29 92530 45025 59423 361
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania19 43221 44217 63315 961
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe19 43221 44217 63315 961
Kapitał własny10 4939 0087 9617 400
Kapitał zakładowy1 8091 8091 8091 809
Liczba akcji (tys. szt.)18 090,0018 090,0018 090,0018 090,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,580,500,440,41
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,080,060,030,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12 72711 57310 1988 874
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 3703 7421 597204
Zysk (strata) brutto4 3693 7511 596209
Zysk (strata) netto3 3703 1691 455-158
Przepływy netto-455183771 006
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 9141 8151 3531 487
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2 369-1 797-976-481
Przepływy netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem25 59419 10014 78811 609
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 63314 71113 63511 911
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe17 63314 71113 63511 911
Kapitał własny7 9614 3891 153-302
Kapitał zakładowy1 8091 8091 8091 809
Liczba akcji (tys. szt.)18 090,0018 090,0018 090,0018 090,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,440,240,06-0,02
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,190,170,08-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)