Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów710 536447 814185 214232 984
Zysk (strata) z działalności operacyjnej149 03161 67320 205-3 944
Zysk (strata) brutto70 39366 793-10 951-14 755
Zysk (strata) netto59 53953 974-9 043-12 348
Przepływy netto55 29514 216-88 44816 975
Przepływy netto z działalności operacyjnej153 795149 3073 16075 919
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-15 187-15 783-68 340-75 916
Przepływy netto z działalności finansowej-83 313-119 308-23 26816 972
Aktywa razem1 954 4821 854 9451 781 0151 193 301
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 568 4561 529 5391 474 522874 954
Zobowiązania długoterminowe1 010 8421 033 2461 112 667600 514
Zobowiązania krótkoterminowe557 614496 293361 855274 440
Kapitał własny386 026325 406306 493318 347
Kapitał zakładowy17 54417 54417 54417 544
Liczba akcji (tys. szt.)17 543,7517 543,7517 543,7517 543,75
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)22,0018,5517,4718,15
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)3,393,08-0,52-0,70
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 296 142954 928810 356756 983
Zysk (strata) z działalności operacyjnej118 90463 61261 46356 391
Zysk (strata) brutto84 56972 99258 20742 655
Zysk (strata) netto66 25158 39046 17133 779
Przepływy netto41 231-58 647-27 090112 806
Przepływy netto z działalności operacyjnej210 07766 85292 31244 346
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-92 220-29 388-2 368-8 947
Przepływy netto z działalności finansowej-76 626-96 111-117 03477 407
Aktywa razem1 193 301857 481712 032443 511
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania874 954595 556498 847273 029
Zobowiązania długoterminowe600 514413 072317 440135 782
Zobowiązania krótkoterminowe274 440182 484181 407137 247
Kapitał własny318 347261 925213 185170 482
Kapitał zakładowy17 54417 54417 54417 544
Liczba akcji (tys. szt.)17 543,7517 543,7517 543,7517 543,75
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)18,1514,9312,159,72
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)3,783,332,631,93
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport