Notowania

Centrum Nowoczesnych Technologii SA (CNT)

Raporty kwartalne

2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów273 862241 996320 350262 096
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 3551 3383 2543 411
Zysk (strata) brutto3 4981 4933 3153 672
Zysk (strata) netto3 1262 0413 3432 911
Przepływy netto15 60010 2681 95224 872
Przepływy netto z działalności operacyjnej15 99010 20113 96924 746
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-39067-50494
Przepływy netto z działalności finansowej00-11 967-368
Aktywa razem294 364240 989216 263197 712
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania196 258140 663117 457100 586
Zobowiązania długoterminowe8 1136 4026 2434 701
Zobowiązania krótkoterminowe188 145134 261111 21495 885
Kapitał własny63 44364 85262 81159 753
Kapitał zakładowy36 36036 36036 36036 360
Liczba akcji (tys. szt.)9 090,009 090,009 090,009 090,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,987,136,916,57
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,340,230,370,32
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017-12-312016-12-312015-12-312014-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 039 2211 128 820541 279114 918
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 7593 0435 7937 545
Zysk (strata) brutto10 1313 9856 0517 650
Zysk (strata) netto8 3592 8194 1525 979
Przepływy netto16 937-29 61411 2001 605
Przepływy netto z działalności operacyjnej18 901-59 26914 8313 237
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej455138-2461 549
Przepływy netto z działalności finansowej-2 41929 517-3 385-3 181
Aktywa razem216 263129 33385 94591 518
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania117 45736 49530 24138 139
Zobowiązania długoterminowe6 2432 2081 8852 747
Zobowiązania krótkoterminowe111 21434 28728 35635 392
Kapitał własny62 81156 26553 44153 379
Kapitał zakładowy36 36036 36036 36036 360
Liczba akcji (tys. szt.)9 090,009 090,009 090,009 090,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,916,195,885,87
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,920,310,460,66
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport