Notowania

Centrum Nowoczesnych Technologii SA (CNT)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów402 720273 862241 996320 350
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 7243 3551 3383 254
Zysk (strata) brutto-1 4873 4981 4933 315
Zysk (strata) netto-4923 1262 0413 343
Przepływy netto-9 32315 60010 2681 952
Przepływy netto z działalności operacyjnej22 73415 99010 20113 969
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-404-39067-50
Przepływy netto z działalności finansowej-31 65300-11 967
Aktywa razem318 293294 364240 989216 263
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania248 600196 258140 663117 457
Zobowiązania długoterminowe7 2138 1136 4026 243
Zobowiązania krótkoterminowe241 387188 145134 261111 214
Kapitał własny62 95263 44364 85262 811
Kapitał zakładowy36 36036 36036 36036 360
Liczba akcji (tys. szt.)9 090,009 090,009 090,009 090,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,926,987,136,91
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,050,340,230,37
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 039 2211 128 820541 279114 918
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 7593 0435 7937 545
Zysk (strata) brutto10 1313 9856 0517 650
Zysk (strata) netto8 3592 8194 1525 979
Przepływy netto16 937-29 61411 2001 605
Przepływy netto z działalności operacyjnej18 901-59 26914 8313 237
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej455138-2461 549
Przepływy netto z działalności finansowej-2 41929 517-3 385-3 181
Aktywa razem216 263129 33385 94591 518
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania117 45736 49530 24138 139
Zobowiązania długoterminowe6 2432 2081 8852 747
Zobowiązania krótkoterminowe111 21434 28728 35635 392
Kapitał własny62 81156 26553 44153 379
Kapitał zakładowy36 36036 36036 36036 360
Liczba akcji (tys. szt.)9 090,009 090,009 090,009 090,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,916,195,885,87
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,920,310,460,66
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport