Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-06-18
EUC Odpowiedzi na pytania zadane przez Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2019 r.
3,06
+1,63
2019-06-07
EUC Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2019 r.
3,45
-4,35
2019-06-06
EUC Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 czerwca 2019 r.
3,60
-4,44
2019-05-27
EUC QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
3,73
-6,17
2019-05-10
EUC Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 czerwca 2019 roku.
3,00
-4,00
2019-05-10
EUC Zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w Legnicy
3,00
-3,33
2019-05-07
EUC Rekomendacja Zarządu co do przeznaczenia zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018
3,85
-3,90
2019-04-30
EUC Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN
3,90
-5,13
2019-04-29
EUC RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
4,00
-2,50
2019-04-29
EUC Korekta skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Europejskie Centrum Odszkodowań za rok 2018.
4,00
-2,50
2019-04-25
EUC RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
2,60
+21,15
2019-04-25
EUC R /: formularz raportu rocznego
2,60
+21,15
2019-04-16
EUC Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych
3,35
0,00
2019-03-29
EUC Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.
4,04
-2,23
2019-03-22
EUC Zejście poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w spółce Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w Legnicy
4,42
0,00
2019-01-29
EUC Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
4,51
+0,67
2018-11-26
EUC QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
7,90
0,00
2018-09-03
EUC PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11,50
+4,35
2018-06-14
EUC Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 czerwca 2018 r.
7,80
-2,56
2018-06-14
EUC Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
7,80
-2,56
  • Poprzednia strona
  • z 8
  • Następna strona