Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 1892 2702 260-2 260
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-70-10-178178
Zysk (strata) brutto-680-172172
Zysk (strata) netto-690-138138
Przepływy netto25-44-2121
Przepływy netto z działalności operacyjnej27-32-1717
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-2-11-44
Przepływy netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem3 1343 2593 1753 365
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania671678643712
Zobowiązania długoterminowe1212
Zobowiązania krótkoterminowe670676642710
Kapitał własny2 4642 5802 5322 653
Kapitał zakładowy121121121121
Liczba akcji (tys. szt.)1 211,301 211,301 211,301 211,30
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,032,132,092,19
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,060,00-0,110,11
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów9 48812 70720 31916 630
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-91-93223-545
Zysk (strata) brutto-66-102260-568
Zysk (strata) netto-32-182195-465
Przepływy netto57878430-1 498
Przepływy netto z działalności operacyjnej631 123437-999
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-6-51-7-272
Przepływy netto z działalności finansowej0-1940-227
Aktywa razem3 1753 4214 5464 940
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6438741 6232 212
Zobowiązania długoterminowe1217
Zobowiązania krótkoterminowe6428721 6222 205
Kapitał własny2 5322 5472 9232 728
Kapitał zakładowy121121121121
Liczba akcji (tys. szt.)1 211,301 211,301 211,301 211,30
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,092,102,412,25
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,03-0,150,16-0,38
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)