Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów564655901943
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-74-213-276-583
Zysk (strata) brutto-144-860-509-986
Zysk (strata) netto-144-860-509-986
Przepływy netto3-7765-2
Przepływy netto z działalności operacyjnej3-65142-24
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0-7-12748
Przepływy netto z działalności finansowej0-650-26
Aktywa razem4 3654 4377 1577 377
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania21 00320 93121 34721 075
Zobowiązania długoterminowe989811093
Zobowiązania krótkoterminowe20 90520 83421 23720 981
Kapitał własny-16 638-16 494-14 190-13 697
Kapitał zakładowy14 10214 10214 10214 102
Liczba akcji (tys. szt.)141 021,72141 021,72141 021,72141 021,72
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,12-0,12-0,10-0,10
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,00-0,01-0,00-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 0526 0264 9872 328
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 645-7 590-4 824-1 956
Zysk (strata) brutto-4 190-11 070-6 343-3 795
Zysk (strata) netto-4 190-11 476-6 119-4 360
Przepływy netto-10-626698-11
Przepływy netto z działalności operacyjnej-689-4 554-7 236-423
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej358-1 029-242-1 239
Przepływy netto z działalności finansowej3204 9578 1761 650
Aktywa razem7 1578 96013 28513 090
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania21 34718 96011 59813 179
Zobowiązania długoterminowe1103 931781130
Zobowiązania krótkoterminowe21 23715 02910 81713 049
Kapitał własny-14 190-10 0001 476-646
Kapitał zakładowy14 10214 10214 1029 914
Liczba akcji (tys. szt.)141 021,72141 021,72141 021,7299 143,58
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,10-0,070,01-0,01
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,03-0,08-0,04-0,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)