Notowania

Fundusz Hipoteczny Dom SA (FHD)

DataTytułKursZmiana
2019-08-03
FHD Podpisanie istotnej umowy wekslowej
1,94
0,00
2019-06-28
FHD Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 26.06.2019 r.
2,24
0,00
2019-06-18
FHD Podpisanie istotnej umowy wekslowej
2,24
0,00
2019-06-07
FHD OGŁOSZENIE O ZMIANIE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2019 ROKU
2,40
0,00
2019-05-27
FHD Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A.
2,54
0,00
2019-05-10
FHD Podpisanie istotnej umowy wekslowej
2,54
0,00
2019-04-30
FHD Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 maja 2019 r.
2,38
0,00
2019-03-29
FHD Podpisanie istotnej umowy wekslowej
2,20
0,00
2019-03-19
FHD Wyrok Sądu Apelacyjnego oddalający apelację Emitenta od wyroku Sądu Okręgowego stwierdzającego, iż umowa renty odpłatnej jest nieważna
2,20
0,00
2018-12-21
FHD Spłata istotnej umowy wekslowej
2,62
0,00
2018-12-20
FHD Podpisanie istotnej umowy wekslowej
2,60
+0,77
2018-12-17
FHD Zawarcie istotnej umowy sprzedaży nieruchomości
2,60
0,00
2018-12-14
FHD Podpisanie istotnej umowy wekslowej
2,60
0,00
2018-11-19
FHD Podpisanie istotnej umowy wekslowej
3,00
0,00
2018-11-09
FHD Wyrok Sądu Okręgowego stwierdzający, iż umowa renty odpłatnej zawarta przez spółkę zależną jest nieważna
3,00
0,00
2018-10-29
FHD Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną
3,00
0,00
2018-09-30
FHD Złożenie wniosku do sądu rejestrowego o połączenie
3,64
-6,59
2018-09-28
FHD Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 28.09.2018 r.
3,40
0,00
2018-09-10
FHD Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia z inną spółką.
3,04
-6,58
2018-08-29
FHD Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A.
3,04
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 5
  • Następna strona