Trwa ładowanie...
Notowania

Fundusz Hipoteczny Dom SA (FHD)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q32018Q22018Q12017Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6731 4941 5471 166
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 032-67-321-2 799
Zysk (strata) brutto-1 093-124-377-2 861
Zysk (strata) netto-1 093-124-377-2 861
Przepływy netto43-3818-246
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 589-1 503-1 212-1 148
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej1 1231 6461 4101 062
Przepływy netto z działalności finansowej510-182-180-160
Aktywa razem29 78629 55429 46729 543
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania16 73915 41415 20414 888
Zobowiązania długoterminowe9 9539 6979 4979 480
Zobowiązania krótkoterminowe6 7865 7175 7075 409
Kapitał własny13 04714 14014 26414 655
Kapitał zakładowy867867867867
Liczba akcji (tys. szt.)8 674,008 674,008 674,008 674,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,501,631,641,69
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,13-0,01-0,04-0,33
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 5344 6523 6513 454
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 342367-1 134-3 041
Zysk (strata) brutto-4 084-543-2 318-4 191
Zysk (strata) netto-4 084-543-2 318-4 191
Przepływy netto-680129-732512
Przepływy netto z działalności operacyjnej-4 528-2 403-2 565-3 368
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej4 4633 5651 5891 200
Przepływy netto z działalności finansowej-615-1 0332442 679
Aktywa razem29 54330 67730 24829 759
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 88821 14420 17123 371
Zobowiązania długoterminowe9 4808 52418 87617 160
Zobowiązania krótkoterminowe5 40912 6201 2956 211
Kapitał własny14 6559 53410 0766 388
Kapitał zakładowy867666666360
Liczba akcji (tys. szt.)8 674,008 674,008 674,003 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,691,101,161,77
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,47-0,06-0,27-1,16
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)