Notowania

Fiten SA w restrukturyzacji (FTN)

DataTytułKursZmiana
2019-04-19
FTN Złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego w postępowaniu z powództwa PKP Energetyka S.A. przeciwko FITEN S.A. oraz powództwa wzajemnego FITEN S.A. przeciwko PKP Energetyka S.A.
0,19
0,00
2019-04-01
FTN Zawarcie aneksu do porozumienia z bankami finansującymi Spółkę.
0,14
0,00
2019-01-11
FTN Ogłoszenie wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach w postępowaniu z powództwa PKP Energetyka S.A. przeciwko FITEN S.A. z jednoczesnym powództwem wzajemnym FITEN S.A. przeciwko PKP Energetyka S.A.
0,24
-29,17
2018-12-12
FTN Rozpoczęcie procedury głosowania nad układem
0,20
0,00
2018-11-30
FTN Zawarcie aneksu do porozumienia z bankami finansującymi Spółkę
0,20
0,00
2018-11-13
FTN Aktualizacja Prognozy Spółki
0,20
0,00
2018-07-03
FTN Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FITEN S.A. w restrukturyzacji w dniu 28 czerwca 2018 roku
0,30
0,00
2018-07-02
FTN Zawarcie aneksu do porozumienia z bankami finansującymi Spółkę
0,30
0,00
2018-06-26
FTN Otrzymanie przez Spółkę decyzji w ramach kontroli podatkowej prowadzonej przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie
0,33
0,00
2018-05-31
FTN Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FITEN S.A. w restrukturyzacji na dzień 28 czerwca 2018 r.
0,19
0,00
2018-05-14
FTN Szacunkowe wyniki finansowe za 2017 r.
0,19
0,00
2018-04-06
FTN Prognoza spółki sporządzona na potrzeby postepowania restrukturyzacyjnego
0,17
0,00
2018-04-06
FTN Złożenie w Sądzie dokumentacji dotyczącej postepowania restrukturyzacyjnego
0,17
0,00
2018-03-09
FTN Zawarcie aneksu do porozumienia z bankami finansującymi Spółkę
0,24
0,00
2017-12-28
FTN Złożenie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach w postępowaniu z powództwa PKP Energetyka S.A. przeciwko FITEN S.A. oraz powództwa wzajemnego FITEN S.A. przeciwko PKP Energetyka S.A.
0,25
0,00
2017-11-28
FTN Otrzymanie przez Spółkę protokołu kontroli w ramach kontroli podatkowej prowadzonej przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie
0,40
-20,00
2017-11-09
FTN Zawarcie aneksu do porozumienia z bankami finansującymi Spółkę
2017-10-13
FTN Ogłoszenie wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach w postępowaniu z powództwa PKP Energetyka S.A. przeciwko FITEN S.A. z jednoczesnym powództwem wzajemnym FITEN S.A. przeciwko PKP Energetyka S.A.
0,33
0,00
2017-08-07
FTN Zawarcie aneksu do porozumienia z bankami finansującymi Spółkę
2017-07-03
FTN Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FITEN S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 czerwca 2017 roku
0,40
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 3
  • Następna strona