Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-09-20
FFI Otrzymanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy zawartej z obligatariuszami prywatnych niepublicznych obligacji serii L, P, R, S i T
0,09
0,00
2019-09-10
FFI Złożenie odpowiedzi na pozew wniesiony przez akcjonariusza i byłego Członka Zarządu
0,09
0,00
2019-09-05
FFI Otrzymanie postanowienia i nakazu zapłaty w sprawie przeciwkobyłemu Członkowi Zarządu
0,09
0,00
2019-09-05
FFI Otrzymanie pisma od Administratora Zastawu
0,09
0,00
2019-08-27
FFI Otrzymanie pozwu od akcjonariusza i byłego Członka Zarządu
0,09
0,00
2019-08-23
FFI Informacja Zarządu w zakresie roszczeń do akcjonariusza i byłego członka Zarządu
0,09
0,00
2019-08-14
FFI Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego
0,09
0,00
2019-08-14
FFI Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M
0,09
0,00
2019-08-10
FFI Wnioski o zawezwanie do prób ugodowych
0,09
0,00
2019-08-08
FFI Wniosek o uchylenie zarządu własnego
0,09
0,00
2019-08-08
FFI Informacja o Prezesie Zarządu Emitenta.
0,09
0,00
2019-07-21
FFI Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
0,09
0,00
2019-06-24
FFI Podpisanie listu intencyjnego
0,09
0,00
2019-06-18
FFI Otrzymanie pisma w zakresie sprzeciwu do listy wierzytelności
0,09
0,00
2019-06-12
FFI Otrzymanie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli
0,09
0,00
2019-06-04
FFI Udzielenie prokury
0,09
0,00
2019-05-30
FFI Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A.
0,09
0,00
2019-05-24
FFI Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz informacja o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia niektórych punktów planowanego porządku obrad
0,09
0,00
2019-05-24
FFI Delegowanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Fast Finance S.A.
0,09
0,00
2019-05-24
FFI Odwołanie Prezesa Zarządu Emitenta
0,09
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 13
  • Następna strona