Trwa ładowanie...

Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-08-07
FFI Zajęcie akcji stanowiących własność akcjonariusza
0,08
0,00
2020-08-07
FFI Scalenie akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych – zawieszenie obrotu akcjami
0,08
0,00
2020-08-04
FFI Scalenie akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych – złożenie wniosków
0,08
+1,27
2020-08-03
FFI Cofnięcie sprzeciwu wierzyciela do listy wierzytelności
0,08
0,00
2020-07-31
FFI Informacja akcjonariusza w oparciu o art. 69 ustawy o ofercie publicznej
0,08
0,00
2020-07-31
FFI Cofnięcie sprzeciwu wierzyciela do listy wierzytelności
0,08
0,00
2020-07-30
FFI Zawarcie porozumienia z wierzycielem w celu umożliwienia przeprowadzenia i przegłosowania układu z wierzycielami
0,08
0,00
2020-07-30
FFI Piąte posiedzenie Rady Wierzycieli
0,08
0,00
2020-07-29
FFI QS 1/2020: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,08
0,00
2020-07-29
FFI Powołanie Zarządu
0,08
0,00
2020-07-29
FFI RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
0,08
0,00
2020-07-29
FFI R /: formularz raportu rocznego
0,08
0,00
2020-07-29
FFI RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
0,08
0,00
2020-07-29
FFI R /: formularz raportu rocznego
0,08
0,00
2020-07-29
FFI R /: formularz raportu rocznego
0,08
0,00
2020-07-29
FFI Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018
0,08
0,00
2020-07-28
FFI Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Fast Finance S.A. w restrukturyzacji
0,09
-10,23
2020-07-27
FFI Powzięcie wiadomości o zwołaniu piątego posiedzenia Rady Wierzycieli
0,09
0,00
2020-07-21
FFI Cofnięcie sprzeciwu wierzyciela do listy wierzytelności
0,09
-1,12
2020-07-21
FFI Zawarcie porozumień z obligatariuszami dotyczących bieżącego finansowania Emitenta oraz finansowania realizacji układu w ramach postępowania restrukturyzacyjnego
0,09
-1,12
  • Poprzednia strona
  • z 18
  • Następna strona