Trwa ładowanie...
Notowania

Fast Finance SA w restrukturyzacji (FFI)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 2821 7611 8211 261
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-25-1 169-1171 333
Zysk (strata) brutto-74-1 9651 0071 386
Zysk (strata) netto-74-2 3761 007844
Przepływy netto-1 494-262218555
Przepływy netto z działalności operacyjnej-1 49414-351 145
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy netto z działalności finansowej0-275253-590
Aktywa razem2 5522 8314 1148 067
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania44 61739 77642 44549 487
Zobowiązania długoterminowe5 1365 13513 57017 001
Zobowiązania krótkoterminowe39 48134 64128 87532 486
Kapitał własny-42 065-36 945-38 331-41 420
Kapitał zakładowy1 0001 0001 0001 000
Liczba akcji (tys. szt.)25 000,0025 000,0025 000,0025 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-1,68-1,48-1,53-1,66
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,00-0,100,040,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 8404 6944 86213 344
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-357-298-17 826-90 455
Zysk (strata) brutto29-567-18 727-90 873
Zysk (strata) netto-924-567-19 081-90 971
Przepływy netto-651-7301 33789
Przepływy netto z działalności operacyjnej-38-1013 1933 200
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej00262231
Przepływy netto z działalności finansowej-612-629-2 118-3 342
Aktywa razem2 7848 2649 58532 341
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania44 18654 44655 20058 478
Zobowiązania długoterminowe5 13517 37817 90320 184
Zobowiązania krótkoterminowe39 05137 06737 29738 295
Kapitał własny-41 402-46 182-45 615-26 137
Kapitał zakładowy1 0001 0001 0001 000
Liczba akcji (tys. szt.)25 000,0025 000,0025 000,0025 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-1,66-1,85-1,82-1,04
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,04-0,02-0,76-3,64
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport