Notowania

Opis spółki

Spółka oferuje indywidualnym i instytucjonalnym inwestorom tworzenie funduszy dedykowanych, konstruowanych zgodnie z potrzebami i wymogami klienta, zarządza funduszami wyspecjalizowanymi w poszczególnych rynkach, pomaga w rozwoju przedsiębiorcom potrzebującym finansowania oraz finansuje nieruchomości.

Dane szczegółowe

Pełna nazwa firmy
GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Adres
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon
+48 22 8606376
Fax
+48 22 2010612
Adres www
www.gotfi.pl
E-mail
gotfi@gounited.pl
Prezes
Kielan Beata
NIP
1080003709
Regon
141155242
KRS
0000292229
ISIN
PLGOTFI00016
Numer EKD
66.30
EKD
tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi
Audytor
4Audyt sp. z o.o.

Władze

Nazwisko i imięFunkcjaData objęcia stanowiska
Kielan Beata
Prezes Zarządu
2007-09-11
Kołodziejak Tomasz
Wiceprezes Zarządu
2007-09-11
Kołodziejak Marek
Wiceprzewodniczący RN
2009-06-24
Szczurek Stanley
Członek RN
2014-06-26
Szczurek Stanley
Członek RN
2014-06-26
Romanowski Aleksander
Członek RN
2016-01-18
Kulik Andrzej
Członek RN
2016-10-17
Kazmi, Aamir Hussain
Członek RN
2016-12-27
Napierała Jakub
Członek RN
2017-08-09
Jonak, Jacek Wojciech
Członek RN
2017-08-09
Kulik Andrzej
Przewodniczący RN
2016-10-17
Kuźma Jan
Członek RN
2019-07-12

Akcjonariat

AkcjonariuszLiczba akcji (szt.)Udział w akcjach (%)Liczba głosów (szt.)Udział w głosach (%)Data aktualizacji pakietuData zmiany ogólnej liczby głosów
Kołodziejak Tomasz
807 428
49,23
807 428
49,23
2018-06-29
2011-03-15
Kołodziejak Tomasz
800 443
48,81
800 443
48,81
2017-03-21
2011-03-15
Kielan Beata
535 713
32,66
535 713
32,66
2011-03-25
2011-03-15
Kołodziejak Marek
122 143
7,44
122 143
7,44
2014-12-31
2011-03-15
Janek Marcin
107 145
6,53
107 145
6,53
2012-06-30
2011-03-15

Emisje

Opis operacjiData decyzji WZALiczba akcji (tys.)Cena emisyjnaCena nominalnaData operacji na GPW
seria B - subskrypcja prywatna
2011-01-26
140 000
10,00
1,00
seria A - akcje założycielskie
2007-09-11
1 500 000
1,00