Trwa ładowanie...
bEikEWnF

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-91-128-215-75
Zysk (strata) brutto-92-128-217-73
Zysk (strata) netto-92-128-217-73
Przepływy netto-40-330-61-43
Przepływy netto z działalności operacyjnej-30-331-45-45
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej0103
Przepływy netto z działalności finansowej-9-1-16-1
Aktywa razem6 8056 9327 07517 447
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 6137 6827 6657 545
Zobowiązania długoterminowe4664646
Zobowiązania krótkoterminowe7 5687 6767 6197 499
Kapitał własny-809-750-5899 902
Kapitał zakładowy4984984981 640
Liczba akcji (tys. szt.)498,39498,39498,391 640,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-1,62-1,50-1,186,04
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,18-0,26-0,43-0,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów043 80258 20410 774
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-853-4 3183 7382 517
Zysk (strata) brutto-838-4 1953 7412 508
Zysk (strata) netto-858-4 6433 0102 049
Przepływy netto-10 6221 3823 5259 799
Przepływy netto z działalności operacyjnej-3801 2753 6139 849
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej26140-5439
Przepływy netto z działalności finansowej-10 267-34-34-90
Aktywa razem6 93218 79319 19016 486
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 6828 4104 1674 473
Zobowiązania długoterminowe6467899
Zobowiązania krótkoterminowe7 6768 3654 0894 374
Kapitał własny-75010 38315 02312 013
Kapitał zakładowy4981 6401 6401 640
Liczba akcji (tys. szt.)498,391 640,001 640,001 640,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-1,506,339,167,33
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-1,72-2,831,831,25
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEikEWon