Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-04-15
ALC RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
4,76
-0,42
2019-04-15
ALC R /: formularz raportu rocznego
4,76
-0,42
2019-04-11
ALC Sprostowanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS
4,76
0,00
2019-04-02
ALC Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku z zawartym porozumieniem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej.
4,74
+0,42
2019-04-02
ALC Informacja nt. zawiadomień przekazanych w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Alchemia S.A.
4,74
+0,42
2019-04-01
ALC Rejestracja umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
4,76
-0,42
2019-03-18
ALC Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku z zawartym porozumieniem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej.
4,75
0,00
2019-03-18
ALC Informacja nt. zawiadomień przekazanych w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Alchemia S.A.
4,75
0,00
2019-03-12
ALC Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku z zawartym porozumieniem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej.
4,75
0,00
2019-03-12
ALC Informacja nt. zawiadomień przekazanych w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Alchemia S.A.
4,75
0,00
2019-03-06
ALC Informacja nt. podsumowania wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Alchemia S.A.
4,45
0,00
2019-03-04
ALC Rejestracja połączenia Emitenta ze Spółkami zależnymi.
4,64
0,00
2019-02-06
ALC Wykaz znaczących akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. w dniu 6 lutego 2019 r.
4,74
+0,21
2019-02-06
ALC Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. w dniu 6 lutego 2019 roku.
4,74
+0,21
2019-01-30
ALC Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.
4,75
-0,21
2019-01-28
ALC Stanowisko Zarządu Alchemia S.A. dotyczące wezwania na sprzedaż akcji Spółki.
4,74
0,00
2019-01-21
ALC Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia.
4,85
-1,86
2019-01-14
ALC Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Alchemia S.A.
4,98
0,00
2019-01-14
ALC Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4,98
0,00
2019-01-11
ALC Informacja nt. zawiadomień przekazanych w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Alchemia S.A.
4,98
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 156
  • Następna strona