Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-02-06
ALC Wykaz znaczących akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. w dniu 6 lutego 2019 r.
4,74
+0,21
2019-02-06
ALC Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. w dniu 6 lutego 2019 roku.
4,74
+0,21
2019-01-30
ALC Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.
4,75
-0,21
2019-01-28
ALC Stanowisko Zarządu Alchemia S.A. dotyczące wezwania na sprzedaż akcji Spółki.
4,74
0,00
2019-01-21
ALC Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia.
4,85
-1,86
2019-01-14
ALC Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Alchemia S.A.
4,98
0,00
2019-01-14
ALC Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4,98
0,00
2019-01-11
ALC Informacja nt. zawiadomień przekazanych w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Alchemia S.A.
4,98
0,00
2019-01-11
ALC Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Alchemia S.A.
4,98
0,00
2019-01-11
ALC Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku zawarciem porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej
4,98
0,00
2019-01-11
ALC Informacja nt. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Alchemia S.A.
4,80
+2,08
2019-01-10
ALC Informacja nt. zawarcia porozumienia akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej
4,80
0,00
2019-01-10
ALC Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH
4,80
-1,04
2019-01-08
ALC Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. zwołane na dzień 6 lutego 2019r.
4,54
0,00
2019-01-08
ALC Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. na dzień 6 lutego 2019 r.
4,54
0,00
2019-01-04
ALC Zakończenie skupu akcji własnych.
4,67
-2,57
2019-01-04
ALC Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia.
4,67
-2,57
2018-12-20
ALC Uzgodnienie planu połączenia Alchemia S.A. ze spółkami zależnymi.
4,70
-2,13
2018-12-12
ALC Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.
4,76
-0,63
2018-12-12
ALC Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi.
4,76
-0,63
  • Poprzednia strona
  • z 156
  • Następna strona