Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-02-27
GRN Znaczne pakiety – korekta zawiadomienia z dnia 25 stycznia 2019 r.
4,97
-1,41
2019-02-14
GRN QS 3/2018: formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
5,50
0,00
2019-02-12
GRN Szacunkowe wyniki Grodno S.A. za III kwartały roku obrotowego
5,68
+0,70
2019-01-28
GRN Zawiadomienie – znaczne pakiety akcji
5,88
+2,04
2019-01-23
GRN Powiadomienie o transakcji w trybie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej
4,85
+8,04
2019-01-15
GRN Podpisanie umowy sprzedaży 51 proc. udziałów El-Corte Sp. z o.o.
3,87
0,00
2018-12-28
GRN Przeniesienie na Emitenta własności 100% udziałów Magma Sp. z o.o.
3,50
+2,86
2018-12-27
GRN Podpisanie umowy nabycia 100% udziałów Magma Sp. z o.o.
3,57
-1,96
2018-12-20
GRN Podpisanie Umowy Kredytów na podstawie konsorcjalnej umowy kredytu
3,57
-1,96
2018-12-15
GRN Korekta raportu ESPI nr 20/2018 - Podpisanie umowy przedwstępnej zakupu 100% udziałów Magma Sp. z o.o.
3,65
0,00
2018-12-15
GRN Podpisanie umowy przedwstępnej zakupu 100% udziałów
3,65
0,00
2018-12-14
GRN PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
3,88
0,00
2018-11-21
GRN Szacunkowe wyniki GRODNO SA za I półrocze roku obrotowego 2018/19
1,99
-0,50
2018-11-14
GRN Określenie wstępnych warunków transakcji zakupu przedsiębiorstwa z branży elektrotechnicznej
2,70
-3,70
2018-11-09
GRN Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego
3,30
-9,09
2018-09-18
GRN Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ
4,18
-5,50
2018-09-18
GRN Uchwały podjęte przez ZWZ Grodno S.A. w dniu 18 września 2018 r.
4,18
-5,50
2018-09-18
GRN Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
4,18
-5,50
2018-09-18
GRN Uchwała ZWZ Grodno S.A. w sprawie podziału zysku netto i wypłaty dywidendy
4,18
-5,50
2018-08-22
GRN Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 września 2018 r. wraz z projektami uchwał - korekta
9,00
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 6
  • Następna strona