Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów135 597120 751131 926126 032
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 8141 7316 8192 075
Zysk (strata) brutto1 3141 3496 4471 653
Zysk (strata) netto1 0431 2275 1061 267
Przepływy netto24-1 8202 100-140
Przepływy netto z działalności operacyjnej9 191-1 2183 4631 920
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-563-2 606-8 549-564
Przepływy netto z działalności finansowej-8 6042 0047 186-1 496
Aktywa razem282 520275 280284 763253 699
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania212 027205 830216 245190 372
Zobowiązania długoterminowe35 46935 41240 21427 881
Zobowiązania krótkoterminowe176 558170 418176 031162 491
Kapitał własny70 49369 45068 22363 117
Kapitał zakładowy1 5381 5381 5381 538
Liczba akcji (tys. szt.)15 381,8615 381,8615 381,8615 381,86
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,584,514,434,10
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,070,080,330,08
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów489 354429 480330 788312 022
Zysk (strata) z działalności operacyjnej11 71112 21011 45812 306
Zysk (strata) brutto10 26110 67210 37111 341
Zysk (strata) netto8 1728 4688 2389 018
Przepływy netto1 111-678-209-1 841
Przepływy netto z działalności operacyjnej6 9629 057-5001 266
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-11 549-11 628-9 654-5 224
Przepływy netto z działalności finansowej5 6981 8939 9452 117
Aktywa razem275 280237 425201 230162 313
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania205 830174 170144 694111 400
Zobowiązania długoterminowe35 41227 61925 50915 653
Zobowiązania krótkoterminowe170 418146 551119 18595 747
Kapitał własny69 45063 25556 53650 913
Kapitał zakładowy1 5381 5381 5381 538
Liczba akcji (tys. szt.)15 381,8615 381,8615 381,8615 381,86
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,514,113,673,31
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,530,550,540,59
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport