Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2018Q42018Q32018Q22018Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów131 926126 032110 645102 293
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 8192 0751 0861 583
Zysk (strata) brutto6 4471 6538121 132
Zysk (strata) netto5 1061 267572861
Przepływy netto2 100-140971-1 051
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 4631 9202 7972 446
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-8 549-564170-5 705
Przepływy netto z działalności finansowej7 186-1 496-1 9962 208
Aktywa razem284 763253 699255 836237 425
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania216 245190 372191 952174 170
Zobowiązania długoterminowe40 21427 88127 78627 619
Zobowiązania krótkoterminowe176 031162 491164 166146 551
Kapitał własny68 22363 11763 88463 255
Kapitał zakładowy1 5381 5381 5381 538
Liczba akcji (tys. szt.)15 381,8615 381,8615 381,8615 381,86
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,434,104,154,11
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,330,080,040,06
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów429 480330 788312 022
Zysk (strata) z działalności operacyjnej12 21011 45812 306
Zysk (strata) brutto10 67210 37111 341
Zysk (strata) netto8 4688 2389 018
Przepływy netto-678-209-1 841
Przepływy netto z działalności operacyjnej9 057-5001 266
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-11 627-9 654-5 224
Przepływy netto z działalności finansowej1 8929 9452 117
Aktywa razem237 425201 230162 313
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania174 170144 694111 400
Zobowiązania długoterminowe27 61925 50915 653
Zobowiązania krótkoterminowe146 551119 18595 747
Kapitał własny63 25556 53650 913
Kapitał zakładowy1 5381 5381 538
Liczba akcji (tys. szt.)15 381,8615 381,8615 381,86
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,113,673,31
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,550,540,59
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport