Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-10-25
INF Q 3/2019: formularz raportu kwartalnego
3,86
0,00
2019-09-23
INF Informacje dotyczące Wiceprezesa Zarządu Spółki powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki
4,06
0,00
2019-09-18
INF Powołanie Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A.
4,06
0,00
2019-08-22
INF Zawarcie aneksu do umowy na pełnienie funkcji inwestora zastępczego
4,06
0,00
2019-08-21
INF Powołanie Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A.
4,06
0,00
2019-08-21
INF Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.
4,06
0,00
2019-08-21
INF Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
4,06
0,00
2019-08-13
INF P /: formularz raportu półrocznego
3,90
0,00
2019-07-26
INF Wniosek Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 21.08.2019 r.
4,08
0,00
2019-07-18
INF Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21.08.2019 r.
4,02
0,00
2019-07-17
INF Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą na roboty budowlane związane z rozbudową, przebudową i nadbudową zespołu sanatoryjno-uzdrowiskowego „Interferie Argentyt”
4,00
0,00
2019-07-16
INF Powierzenie pełnienia obowiązków i wykonywania funkcji Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A.
4,00
0,00
2019-07-16
INF Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A.
4,00
0,00
2019-06-11
INF Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Emitenta i wybór Komitetu Audytu
4,00
0,00
2019-05-28
INF Informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej powołanych dnia 22.05.2019 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
4,00
0,00
2019-05-22
INF Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
4,00
0,00
2019-05-22
INF Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.
4,00
0,00
2019-05-22
INF Powołanie Członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.
4,00
0,00
2019-04-30
INF Informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych dnia 26.04.2019 roku przez Radę Nadzorczą Spółki
4,06
0,00
2019-04-29
INF Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. oraz treść uchwał podjętych w dniu 29 kwietnia 2019 roku
4,06
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 40
  • Następna strona