Trwa ładowanie...
bEaeUzDp

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 7102 6469 9831 907
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 998-4 85161-2 763
Zysk (strata) brutto-4 106-5 434-225-3 442
Zysk (strata) netto-3 532-3 340-276-3 384
Przepływy netto2 131626-7 006-6 301
Przepływy netto z działalności operacyjnej176-4 005-1 0541 997
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-6 656-11 330-17 711-7 685
Przepływy netto z działalności finansowej8 61115 96111 759-613
Aktywa razem179 646172 010164 932159 698
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania60 54349 37541 52035 032
Zobowiązania długoterminowe39 36129 99419 6699 278
Zobowiązania krótkoterminowe21 18219 38121 85125 754
Kapitał własny119 103122 635123 412124 666
Kapitał zakładowy72 82172 82172 82172 821
Liczba akcji (tys. szt.)14 564,2014 564,2014 564,2014 564,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,188,428,478,56
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,24-0,23-0,02-0,23
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów22 10646 30145 82949 178
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-10 8672 5032 1759 922
Zysk (strata) brutto-12 2353 2983 1389 836
Zysk (strata) netto-10 1102 7082 8037 955
Przepływy netto-21 129-53914 606546
Przepływy netto z działalności operacyjnej-5 1537 4146 6493 502
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-42 900-5 23510 130-801
Przepływy netto z działalności finansowej26 924-2 718-2 173-2 155
Aktywa razem172 010155 591144 948143 709
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania49 37523 08515 03618 605
Zobowiązania długoterminowe29 99410 0666 3047 630
Zobowiązania krótkoterminowe19 38113 0198 73210 975
Kapitał własny122 635132 506129 912125 104
Kapitał zakładowy72 82172 82172 82172 821
Liczba akcji (tys. szt.)14 564,2014 564,2014 564,2014 564,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)8,429,108,928,59
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,690,190,190,55
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bEaeUzDX