Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-04-03
GCN Przekazanie informacji o rozpoczęciu procesu zbycia istotnych aktywów Emitenta oraz ocena bieżącej sytuacji Emitenta.
0,84
-2,15
2020-03-24
GCN Prognoza oceny wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta
0,83
+3,37
2020-02-14
GCN Podjęcie uchwały o likwidacji spółki zależnej
1,34
-2,09
2020-01-24
GCN Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
1,54
0,00
2020-01-07
GCN Połączenie Emitenta z podmiotem zależnym od Emitenta
1,68
-0,60
2019-12-13
GCN Rejestracja zmian Statutu Groclin S.A.
1,73
-1,96
2019-12-13
GCN Rozwiązanie spółki zależnej Marketing Groclin spółka akcyjna spółka jawna
1,73
-1,96
2019-11-26
GCN SA-QSr3 2019
2,09
0,00
2019-11-21
GCN Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku
2,02
-1,04
2019-11-18
GCN Zmiana umowy pożyczki w zakresie terminu spłaty
2,00
-2,00
2019-10-24
GCN Podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki zależnej Marketing Groclin spółka akcyjna spółka jawna
1,91
-0,10
2019-10-14
GCN Podjęcie uchwały o likwidacji spółki zależnej Groclin Seating GmbH
2,09
0,00
2019-09-30
GCN PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
1,85
+1,08
2019-06-28
GCN Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
2,35
-4,26
2019-06-28
GCN Powołanie członków Zarządu Groclin S.A.
2,35
-4,26
2019-06-28
GCN Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Groclin S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
2,35
-4,26
2019-06-12
GCN Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Groclin S.A. z Groclin Service Sp. z o.o.
2,00
-3,00
2019-05-31
GCN Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna
2,08
-1,20
2019-05-31
GCN Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN Spółka Akcyjna
2,08
-1,20
2019-05-29
GCN QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,15
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 47
  • Następna strona