Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q42019Q32019Q22019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów46 90633 76633 40325 917
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 738441277-742
Zysk (strata) brutto6 006-957201-934
Zysk (strata) netto4 484-846288-810
Przepływy netto43 917-37 78229 861-4 338
Przepływy netto z działalności operacyjnej14 825-3 70615 9742 464
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej12 624-12 676612-253
Przepływy netto z działalności finansowej-5 454-2 558-1 614-4 381
Aktywa razem271 200277 618266 555338 771
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania187 456198 833186 935259 147
Zobowiązania długoterminowe10 30411 50012 3942 515
Zobowiązania krótkoterminowe177 152187 333174 541256 632
Kapitał własny79 13674 58175 40875 077
Kapitał zakładowy2 9942 9942 9942 994
Liczba akcji (tys. szt.)29 937,8429 937,8429 937,8429 937,84
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,642,492,522,51
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,15-0,030,01-0,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów139 99298 10897 15588 038
Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 714116 6393 425
Zysk (strata) brutto4 316-2 4943 6633 096
Zysk (strata) netto3 116-2 9341 6511 463
Przepływy netto31 657-41 16750 552-106 617
Przepływy netto z działalności operacyjnej29 557-8 2879 143-95 488
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej3073 0117 092-6 050
Przepływy netto z działalności finansowej-14 007-15 3659 100-5 079
Aktywa razem271 200259 698361 513340 349
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania187 456179 291277 308256 714
Zobowiązania długoterminowe10 3042 7633 244536
Zobowiązania krótkoterminowe177 152176 528274 064256 178
Kapitał własny79 13675 81779 88679 225
Kapitał zakładowy2 9942 9942 9942 994
Liczba akcji (tys. szt.)29 937,8429 937,8429 937,8429 937,84
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,642,532,672,65
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,10-0,100,060,05
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport