Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-09-25
ELQ Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 października 2019 roku
1,39
-2,88
2019-08-26
ELQ Zawarcie istotnych umów
0,66
0,00
2019-06-28
ELQ Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r.
0,92
+1,09
2019-06-28
ELQ Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r.
0,92
+1,09
2019-06-01
ELQ Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2019 roku
0,82
+2,44
2019-04-05
ELQ Zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości
0,95
-12,63
2019-03-05
ELQ Podpisanie aneksu do znaczącej umowy
1,48
0,00
2019-03-04
ELQ Zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości
1,48
0,00
2019-01-24
ELQ Zawarcie istotnych umów
3,36
+1,79
2018-12-13
ELQ Rejestracja spółki zależnej Emitenta
0,06
0,00
2018-12-11
ELQ Rejestracja spółek zależnych Emitenta
0,06
0,00
2018-12-03
ELQ Rejestracja spółki zależnej Emitenta
0,06
0,00
2018-06-30
ELQ Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2018 r.
0,31
0,00
2018-06-03
ELQ Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2018 r.
0,40
0,00
2018-05-21
ELQ Zmiana danych adresowych Emitenta
0,40
0,00
2018-03-22
ELQ Podpisanie znaczącej umowy
2018-03-14
ELQ Otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego w spółce zależnej
0,45
0,00
2017-10-31
ELQ Zawarcie umowy z animatorem
0,56
0,00
2017-10-16
ELQ Powiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
0,46
+10,87
2017-09-11
ELQ Rejestracja przedstawicielstwa Spółki na rynku Centralnej Azji
0,42
+7,14
  • Poprzednia strona
  • z 4
  • Następna strona