Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 3763 6682 8603 866
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-999-891-960798
Zysk (strata) brutto-1 093-818-1 009753
Zysk (strata) netto-1 093-818-1 009753
Przepływy netto1 694-23131-70
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 20513074-40
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1662-27-1
Przepływy netto z działalności finansowej-346-15585-29
Aktywa razem37 39521 15517 91413 312
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania37 33420 00215 94218 176
Zobowiązania długoterminowe2 8002 7402 8442 704
Zobowiązania krótkoterminowe34 53417 26213 09815 472
Kapitał własny611 1541 972-4 864
Kapitał zakładowy10 00010 00010 00010 303
Liczba akcji (tys. szt.)100 000,00100 000,00100 000,00100 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,000,010,02-0,05
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,01-0,010,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów21 71740 57733 22012 320
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 488-1 6703 091-171
Zysk (strata) brutto-1 820-2 5882 867-668
Zysk (strata) netto-1 884-2 6472 387-558
Przepływy netto-278-1 2656711 028
Przepływy netto z działalności operacyjnej-154-9332 0731 450
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-134-1 374-1 064103
Przepływy netto z działalności finansowej101 042-338-525
Aktywa razem17 91425 30022 09017 118
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania15 94219 06217 11014 526
Zobowiązania długoterminowe2 8442 9433 1062 781
Zobowiązania krótkoterminowe13 09816 11914 00411 745
Kapitał własny1 9726 2374 9792 593
Kapitał zakładowy10 00010 00010 30310 303
Liczba akcji (tys. szt.)100 000,00100 000,00100 000,00100 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,020,060,050,03
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,02-0,030,02-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)