Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q22019Q12018Q42018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 2078 0928 5662 195
Zysk (strata) z działalności operacyjnej656801-1 199-13
Zysk (strata) brutto512802-1 603-108
Zysk (strata) netto357810-1 595-107
Przepływy netto-1 031475796275
Przepływy netto z działalności operacyjnej-913529857373
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-19111960
Przepływy netto z działalności finansowej-99-65-257-98
Aktywa razem16 56022 80017 11817 348
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 81619 40214 52615 128
Zobowiązania długoterminowe2 7872 7882 7812 836
Zobowiązania krótkoterminowe10 02916 61411 74512 292
Kapitał własny3 7443 3992 5932 220
Kapitał zakładowy10 28810 30310 30310 303
Liczba akcji (tys. szt.)100 000,00100 000,00100 000,00100 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,040,030,030,02
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,000,01-0,02-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12 3204 3104 2670
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-171-568-1 409-209
Zysk (strata) brutto-668-939-1 806-230
Zysk (strata) netto-558-935-1 813-217
Przepływy netto1 028-18310
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 450363-1 858-225
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej103182 2600
Przepływy netto z działalności finansowej-525-400-372225
Aktywa razem17 11813 38513 40818 523
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 52610 2349 3228 509
Zobowiązania długoterminowe2 7812 8362 8940
Zobowiązania krótkoterminowe11 7457 3976 4288 509
Kapitał własny2 5933 1514 08610 014
Kapitał zakładowy10 30310 30310 3031 866
Liczba akcji (tys. szt.)100 000,00100 000,00100 000,0018 634,58
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,030,030,040,54
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,01-0,02-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)