Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-08-14
KTY Wydanie dokumentów akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz aktualizacja informacji o liczbie akcji objętych uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dywidendą
315,00
+1,27
2019-08-12
KTY Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii G i H
315,00
0,00
2019-08-09
KTY Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G i H
323,50
-2,63
2019-08-08
KTY Warunkowa rejestracja akcji serii G w KDPW
337,00
-4,01
2019-08-07
KTY PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
335,00
+0,60
2019-07-18
KTY Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW
325,50
+0,31
2019-07-16
KTY Rejestracja przez sąd zmiany statutu
324,50
+0,15
2019-07-04
KTY Wydanie dokumentów akcji serii G w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
334,00
+1,05
2019-07-02
KTY Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.
341,00
-0,73
2019-06-26
KTY Publikacja szacunkowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za drugi kw. 2019 r.
327,00
+0,31
2019-06-14
KTY Zawarcie umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
336,50
0,00
2019-06-11
KTY Wykup obligacji i ich umorzenie
346,50
+0,43
2019-06-10
KTY Zawiadomienie o transakcji na akcjach Grupy Kęty S.A.
346,50
+0,43
2019-06-07
KTY Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu
340,00
+1,47
2019-06-05
KTY Zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych
339,00
+0,44
2019-05-30
KTY Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A. w dniu 30 maja 2019 r.
346,00
-0,14
2019-05-30
KTY Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 r.
346,00
-0,14
2019-05-30
KTY Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A.
346,00
-0,14
2019-05-28
KTY Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
345,00
-0,58
2019-05-21
KTY Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu
340,00
+1,18
  • Poprzednia strona
  • z 67
  • Następna strona