Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1 730 8741 530 3331 297 8341 295 602
Zysk (strata) z działalności operacyjnej309 513229 384162 386206 893
Zysk (strata) brutto297 506224 170156 250204 558
Zysk (strata) netto245 996174 812128 339167 218
Przepływy netto33 016-17 91711 961-26 189
Przepływy netto z działalności operacyjnej57 61184 65845 325131 484
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-60 197-86 303-86 228-43 477
Przepływy netto z działalności finansowej35 602-16 27252 864-114 196
Aktywa razem4 184 4093 868 3833 526 8153 298 671
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 527 2021 906 7641 757 3721 651 275
Zobowiązania długoterminowe708 318570 044548 313585 254
Zobowiązania krótkoterminowe1 818 8841 336 7201 209 0591 066 021
Kapitał własny1 656 1431 960 9331 768 3901 646 642
Kapitał zakładowy68 02568 02568 02568 025
Liczba akcji (tys. szt.)9 650,159 650,159 650,159 649,39
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)171,62203,20183,25170,65
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)25,4918,1113,3017,33
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 794 2503 554 3223 189 945
Zysk (strata) z działalności operacyjnej746 344526 573385 319
Zysk (strata) brutto732 905505 234364 281
Zysk (strata) netto594 638430 181295 367
Przepływy netto-47 41846 7262 911
Przepływy netto z działalności operacyjnej369 003636 620562 827
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-217 122-143 871-243 846
Przepływy netto z działalności finansowej-199 299-446 023-316 070
Aktywa razem3 526 8152 888 8842 775 586
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 757 3721 301 9481 299 449
Zobowiązania długoterminowe548 313564 954559 781
Zobowiązania krótkoterminowe1 209 059736 994739 668
Kapitał własny1 768 3901 586 2741 474 805
Kapitał zakładowy68 02567 97367 825
Liczba akcji (tys. szt.)9 650,159 628,209 569,95
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)183,25164,75154,11
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)61,6244,6830,86
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport