Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q22022Q12021Q42021Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów701 448604 6821 297 834491 265
Zysk (strata) z działalności operacyjnej560 515111 452162 38659 811
Zysk (strata) brutto554 744109 138156 25058 258
Zysk (strata) netto540 76092 682128 33948 098
Przepływy netto-8 9277 85611 961-24 792
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 2707 02045 325110 744
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-20 913-29 568-86 228-9 955
Przepływy netto z działalności finansowej8 71630 40452 864-125 581
Aktywa razem2 250 6681 662 3393 526 8151 398 324
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 378 573808 5221 757 372675 081
Zobowiązania długoterminowe300 057243 331548 313276 339
Zobowiązania krótkoterminowe1 078 516565 1911 209 059398 742
Kapitał własny872 095853 8171 768 390723 243
Kapitał zakładowy68 02568 02568 02568 025
Liczba akcji (tys. szt.)9 650,159 650,159 650,159 649,39
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)90,3788,48183,2574,95
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)56,049,6013,304,99
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 794 2503 554 3223 189 945
Zysk (strata) z działalności operacyjnej746 344526 573385 319
Zysk (strata) brutto732 905505 234364 281
Zysk (strata) netto594 638430 181295 367
Przepływy netto-47 41846 7262 911
Przepływy netto z działalności operacyjnej369 003636 620562 827
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-217 122-143 871-243 846
Przepływy netto z działalności finansowej-199 299-446 023-316 070
Aktywa razem3 526 8152 888 8842 775 586
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 757 3721 301 9481 299 449
Zobowiązania długoterminowe548 313564 954559 781
Zobowiązania krótkoterminowe1 209 059736 994739 668
Kapitał własny1 768 3901 586 2741 474 805
Kapitał zakładowy68 02567 97367 825
Liczba akcji (tys. szt.)9 650,159 628,209 569,95
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)183,25164,75154,11
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)61,6244,6830,86
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport