Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-07-03
KFM Prawomocny wyrok w sprawie roszczenia odszkodowawczego za niewykonanie umowy warunkowego odkupu akcji serii C1
1,06
0,00
2019-06-25
KFM Istotne zamówienie
1,07
0,00
2019-05-28
KFM Podpisanie istotnych umów
1,20
0,00
2019-04-12
KFM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ
1,50
0,00
2019-04-01
KFM ISTOTNE ZAMÓWIENIE
1,42
0,00
2019-04-01
KFM ISTOTNE ZAMÓWIENIE
1,42
0,00
2019-03-14
KFM Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
1,41
0,00
2019-02-28
KFM Powzięcie przez Zarząd Informacji o istotnej zmianie wartości aktywów, w tym istotnej zmianie wartości aktywów niematerialnych i prawnych
1,18
0,00
2019-02-28
KFM Powzięcie przez Zarząd informacji o zmianie wyniku finansowego netto Emitenta za 2018 r. o ponad 30 % w stosunku do wyniku finansowego netto za 2017 r.
1,18
0,00
2018-12-28
KFM Powzięcie informacji o wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie apelacji Członków Rady Nadzorczej od wyroku Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 22 czerwca 2018 r.
1,03
0,00
2018-12-22
KFM Powzięcie informacji o wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie apelacji Członków Rady Nadzorczej od wyroku Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 22 czerwca 2018 r.
1,03
0,00
2018-11-29
KFM Podpisanie aneksu do Umowy kredytowej
1,42
0,00
2018-10-10
KFM Wykaz akcjonariuszy posiadającyh co najmniej 5% głosów na NWZA
1,65
-9,09
2018-09-05
KFM Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2,04
0,00
2018-08-20
KFM Wykreślenie hipoteki umownej łącznej
2,04
0,00
2018-07-27
KFM Wpisanie hipoteki umownej łącznej
2,18
0,00
2018-07-27
KFM Spłata kredytu
2,18
0,00
2018-07-04
KFM Przystąpienie do umowy kredytowej
2,18
0,00
2018-06-11
KFM Aneks do Umowy kredytowej KOFAMA KOŹLE S.A.
2,28
0,00
2018-05-24
KFM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZA KOFAMA KOŹLE S.A.
2,28
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 3
  • Następna strona