Notowania

DataTytułKursZmiana
2020-02-20
KVT Powołanie Członka Zarządu KRYNICA VITAMIN S.A.
5,12
-0,78
2020-01-30
KVT Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
4,91
+0,20
2019-11-12
KVT QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
4,72
+5,51
2019-10-24
KVT Rejestracja zmian Statutu Krynica Vitamin S.A.
4,68
0,00
2019-09-03
KVT Informacja nt. przedłużenia współpracy z liderem światowego rynku spożywczego w zakresie produkcji napojów
4,32
-0,69
2019-08-26
KVT PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
3,64
-0,27
2019-08-22
KVT Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy o korporacyjny kredyt inwestycyjny
3,79
0,00
2019-08-13
KVT Informacja nt. współpracy z podmiotem z Grupy ING w zakresie usług faktoringu
3,97
-0,25
2019-05-31
KVT Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynica Vitamin S.A.
5,00
-0,80
2019-05-30
KVT Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A.
5,00
0,00
2019-05-30
KVT Informacja o wypłacie dywidendy
5,00
0,00
2019-05-13
KVT QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
3,99
0,00
2019-05-06
KVT Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2019 r.
4,08
0,00
2019-05-06
KVT Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy kredytu inwestycyjnego
4,08
0,00
2019-05-02
KVT Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICA VITAMIN S.A. do dnia 30 maja 2019 r., godz. 11.00
4,36
-2,98
2019-05-02
KVT Powołanie Członka Zarządu KRYNICA VITAMIN S.A. na kolejną kadencję
4,36
-2,98
2019-04-23
KVT Uzupełnienie materiałów na WZA zwołane na dzień 2 maja 2019 r.
4,51
-2,44
2019-04-05
KVT Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 2 maja 2019 r.
5,50
-3,64
2019-04-05
KVT Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 2 maja 2019 r.
5,50
-3,64
2019-04-05
KVT Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 2 maja 2019 r.
5,50
-3,64
  • Poprzednia strona
  • z 7
  • Następna strona