Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-05-13
KVT QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
3,99
0,00
2019-05-06
KVT Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2019 r.
4,08
0,00
2019-05-06
KVT Zawarcie z ING Bank Śląski S.A. umowy kredytu inwestycyjnego
4,08
0,00
2019-05-02
KVT Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRYNICA VITAMIN S.A. do dnia 30 maja 2019 r., godz. 11.00
4,36
-2,98
2019-05-02
KVT Powołanie Członka Zarządu KRYNICA VITAMIN S.A. na kolejną kadencję
4,36
-2,98
2019-04-23
KVT Uzupełnienie materiałów na WZA zwołane na dzień 2 maja 2019 r.
4,51
-2,44
2019-04-05
KVT Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 2 maja 2019 r.
5,50
-3,64
2019-04-05
KVT Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 2 maja 2019 r.
5,50
-3,64
2019-04-05
KVT Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 2 maja 2019 r.
5,50
-3,64
2019-04-05
KVT Informacja na temat rekomendacji Zarządu i Rady Nadzorczej co do podziału zysku za rok 2018
5,50
-3,64
2019-03-25
KVT RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
5,82
0,00
2019-03-25
KVT Uzupełnienie skonsolidowanego raportu za 2018 rok
5,82
0,00
2019-03-25
KVT RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
5,68
+2,46
2019-03-25
KVT RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
5,68
+2,46
2019-03-25
KVT R /: formularz raportu rocznego
5,68
+2,46
2019-03-25
KVT SA-R /2018: formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
5,68
+2,46
2019-03-22
KVT Informacja nt. rozszerzenia współpracy z kontrahentem z rynku niemieckiego w zakresie produkcji napojów
5,28
+6,82
2019-03-21
KVT Informacja nt. nawiązania współpracy z kontrahentem z rynku niemieckiego w zakresie produkcji napojów
5,28
0,00
2019-03-07
KVT Zawarcie z Bankiem Millenium S.A. aneksów do umów faktoringu i kredytu obrotowego
5,16
+1,55
2019-01-25
KVT Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
7,90
+0,76
  • Poprzednia strona
  • z 7
  • Następna strona