Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q42019Q32019Q22019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów63 41995 63785 53452 193
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 3913 9024 997264
Zysk (strata) brutto1 1212 5454 621-27
Zysk (strata) netto1 3572 0343 702-30
Przepływy netto111464-301-64
Przepływy netto z działalności operacyjnej9 242-2 4348 4473 811
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-900-2 376-3 938-5 496
Przepływy netto z działalności finansowej-8 2315 274-4 8101 621
Aktywa razem172 336180 595182 908159 186
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania117 297126 921131 257103 179
Zobowiązania długoterminowe38 05640 25932 17133 589
Zobowiązania krótkoterminowe79 24186 66299 08669 590
Kapitał własny55 03953 67451 65156 007
Kapitał zakładowy18 37818 37818 37818 378
Liczba akcji (tys. szt.)12 251,8112 251,8112 251,8112 251,81
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,494,384,224,57
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,110,170,30-0,00
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów296 783269 271205 740166 723
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 5548 1457 0653 812
Zysk (strata) brutto8 2606 0286 6291 618
Zysk (strata) netto7 0635 0505 2481 503
Przepływy netto210-98475-1 163
Przepływy netto z działalności operacyjnej19 06623 3209 98514 960
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-12 710-30 509-7 123-12 927
Przepływy netto z działalności finansowej-6 1467 091-2 387-3 196
Aktywa razem172 336151 545132 848122 104
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania117 29795 51778 93971 433
Zobowiązania długoterminowe38 05622 56119 41524 311
Zobowiązania krótkoterminowe79 24172 95659 52447 122
Kapitał własny55 03956 02853 90950 671
Kapitał zakładowy18 37818 37818 37818 378
Liczba akcji (tys. szt.)12 251,8112 251,8112 251,8112 251,81
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,494,574,404,14
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,580,410,430,12
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport