Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-07-12
LTS Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 5 KSH
88,26
+0,16
2019-07-11
LTS Odwołanie członków Zarządu Grupy LOTOS S.A.
85,48
+3,25
2019-07-02
LTS Podpisanie nowych umów kredytowych w ramach refinansowania kredytów zaciągniętych na finansowanie Programu 10+
82,02
+0,78
2019-06-29
LTS Aktualizacja informacji dotyczących realizacji projektu EFRA
84,70
+1,37
2019-06-28
LTS Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku
83,12
+1,90
2019-06-28
LTS Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku
83,12
+1,90
2019-06-28
LTS Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 rok
83,12
+1,90
2019-06-26
LTS Wniosek akcjonariusza w sprawie zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A.
82,16
0,00
2019-06-25
LTS Wniosek akcjonariusza w sprawie zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A.
87,20
-4,43
2019-06-24
LTS Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
86,42
+0,90
2019-06-09
LTS Wznowienie odbioru dostaw ropy naftowej w punkcie Adamowo
82,00
+0,98
2019-06-07
LTS Wniosek akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku
80,84
+1,43
2019-05-31
LTS Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał
86,40
+1,64
2019-05-31
LTS Aktualizacja informacji dotyczących realizacji projektu EFRA
86,40
+0,21
2019-05-30
LTS Pozytywna ocena wniosku Zarządu o propozycji w sprawie podziału zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok obrotowy 2018
86,40
0,00
2019-05-02
LTS Asymilacja 1 akcji Grupy LOTOS S.A.
83,16
-1,20
2019-04-30
LTS QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
84,88
0,00
2019-04-29
LTS Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy
86,70
-2,10
2019-04-26
LTS Podpisanie listu intencyjnego w sprawie potencjalnego finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police”
86,44
+0,30
2019-04-25
LTS Korekta numeracji raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 24 kwietnia 2019
86,34
+0,12
  • Poprzednia strona
  • z 56
  • Następna strona