Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 348 1612 214 1421 827 6802 372 724
Zysk (strata) z działalności operacyjnej140 514352 535-100 224433 325
Zysk (strata) brutto43 443341 774-116 853420 586
Zysk (strata) netto19 631205 477-114 589312 259
Przepływy netto50 158-120 897-58 749192 583
Przepływy netto z działalności operacyjnej383 151514 495121 869310 937
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-246 729-180 791-123 657-84 802
Przepływy netto z działalności finansowej-86 264-454 601-56 961-33 552
Aktywa razem8 994 3258 590 7448 070 6835 380 808
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania6 055 1965 712 1415 284 6802 520 270
Zobowiązania długoterminowe2 708 3442 609 1872 618 763346 148
Zobowiązania krótkoterminowe3 346 8523 102 9542 665 9172 174 122
Kapitał własny2 939 1442 878 6182 786 0182 860 553
Kapitał zakładowy3 7053 7053 7053 705
Liczba akcji (tys. szt.)1 839,291 839,291 839,291 839,29
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1 597,981 565,071 514,721 555,25
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)10,67111,72-62,30169,77
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów8 046 7567 029 4256 019 0465 130 353
Zysk (strata) z działalności operacyjnej756 560578 434226 421502 689
Zysk (strata) brutto723 680563 671194 078414 368
Zysk (strata) netto505 176440 851174 775351 320
Przepływy netto528 542149 379142 97339 524
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 212 010893 185718 176253 888
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-704 396-383 934-181 354-415 526
Przepływy netto z działalności finansowej20 928-359 872-393 849201 162
Aktywa razem5 380 8084 330 8283 677 9323 565 169
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 520 2701 887 3971 543 2011 675 430
Zobowiązania długoterminowe346 148324 377267 254344 083
Zobowiązania krótkoterminowe2 174 1221 563 0201 275 9471 331 347
Kapitał własny2 860 5532 443 4462 134 7311 889 739
Kapitał zakładowy3 7053 7053 6793 662
Liczba akcji (tys. szt.)1 839,291 839,291 835,211 831,12
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1 555,251 328,471 163,211 032,01
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)274,66239,6995,23191,86
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport