Trwa ładowanie...
bDYNmGEl

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2 094 4182 445 7172 129 2971 012 885
Zysk (strata) z działalności operacyjnej80 061301 18432 301-107 528
Zysk (strata) brutto-3 991240 50266 012-192 759
Zysk (strata) netto-44 371246 870-30 639-159 809
Przepływy netto-744 982228 335208 92548 021
Przepływy netto z działalności operacyjnej-83 468685 217755 761-410 064
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-643 809-141 441-117 692-141 942
Przepływy netto z działalności finansowej-17 705-315 441-429 144600 027
Aktywa razem10 353 76810 006 1619 408 0147 715 179
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 285 3926 984 3206 650 1724 480 007
Zobowiązania długoterminowe3 114 1932 970 3143 095 7971 351 153
Zobowiązania krótkoterminowe4 171 1994 014 0063 554 3753 128 854
Kapitał własny3 068 3913 021 8562 757 8573 235 172
Kapitał zakładowy3 7053 7053 7053 705
Liczba akcji (tys. szt.)1 839,291 839,291 839,291 839,29
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1 668,251 642,951 499,411 758,92
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-24,12134,22-16,66-86,89
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

202120202018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7 848 0799 899 2438 046 756
Zysk (strata) z działalności operacyjnej153 024805 672756 560
Zysk (strata) brutto-116 514665 190723 680
Zysk (strata) netto-190 130421 039505 176
Przepływy netto-72 068304 364528 542
Przepływy netto z działalności operacyjnej1 074 5331 848 3011 212 010
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 007 058-861 467-704 396
Przepływy netto z działalności finansowej-139 543-682 47020 928
Aktywa razem10 353 7689 605 8625 380 808
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 285 3926 358 3862 520 270
Zobowiązania długoterminowe3 114 1933 159 266346 148
Zobowiązania krótkoterminowe4 171 1993 199 1202 174 122
Kapitał własny3 068 3913 247 4912 860 553
Kapitał zakładowy3 7053 7053 705
Liczba akcji (tys. szt.)1 839,291 839,291 839,29
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1 668,251 765,621 555,25
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-103,37228,91274,66
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDYNmGET